fan van onze stoffen? Deel ons op:
NL EN

Privacy disclaimer

Ieder bezoeker van de website www.lolalilie.be mag deze website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze artikels en bedrijf zonder dat hij daarvoor persoonlijke gegevens moet verschaffen. Enkel voor het gebruik van bepaalde diensten op deze website, namelijk een bestelling plaatsen of een verzoek tot informatie indienen via onze contactpagina, dienen de persoonsgegevens meegedeeld te worden. Deze meegedeelde data zal Lolalilie behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden opgeborgen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor anderen tenzij personen van Lolalilie. De data en gegevens zullen enkel en alleen voor interne doelen gebruikt worden. Deze hebben betrekking tot het verwerken van de verzamelde persoonsgegevens in een klantenbeheer, teneinde om met de bezoeker in contact te kunnen treden en om de klant een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Lolalilie zal onder geen beding persoonlijke gegevens verstrekken aan derden. De klant geeft aan Lolalilie  door zijn persoonsgegevens te verschaffen de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doelen.
De klant kan op elk moment vragen om zijn persoonsgegevens uit het klantenbestand te laten verwijderen. Daarvoor moet men een schriftelijk verzoek richten tot info@lolalilie.be. Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen.